Signifique Auditing

Hartelijk welkom bij Signifique Auditing!

Heeft uw organisatie activiteiten die verband houden met onderaannemers of uitzendbureaus? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

De audits die Signifique Auditing uitvoert zijn betekenisvol en van grote waarde voor uw organisatie. Belangrijk om te weten is dat wij niet toetsen ten einde te voldoen aan een keurmerk of certificaat. In de dagelijkse praktijk zegt het behalen van deze keurmerken of certificaten namelijk niet veel over het risico die u als opdrachtgever loopt. Signifique Auditing is dé onafhankelijke partij die zich onderscheidt door middel van een unieke auditing en screening methodiek die tot op heden niet eerder is toegepast. We zijn ondermeer gespecialiseerd in het uitvoeren van looncontroles, pensioen controle onderzoeken, aansluiting-of werkingssfeeronderzoeken en controles op naleving van de toegepaste CAO’s. Hierdoor minimaliseren we uw risico’s en kunt u zich blijven focussen op uw core business!

Waarom auditing?

De huidige certificeringen, keurmerken en de bestaande controles zijn niet toereikend gebleken om de inleners te vrijwaren voor eventuele claims.

Auditing en screening

Door een volledige audit uit te laten voeren verwerft u een maximaal inzicht in de risico’s die u loopt en kunt u passende maatregelen treffen.

Links en nieuws

Hier treft u interessante links en downloads aan.
N

CAO controles

Toepassing en naleving CAO en pensioenregelingen.

Financiële controles

Deskundig in het doorlichten van bedrijfsadministraties en bijbehorende processen.

Aansprakelijkheid

Inzicht in uw risico’s aangaande Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid, Wet Aanpak Schijnconstructies, Wet op het minimumloon etc,