Waarom auditing?

De huidige certificeringen en keurmerken alsmede de thans bestaande controles zijn niet toereikend gebleken om de inleners te vrijwaren voor eventuele claims vanuit de wettelijke ketenaansprakelijkheid. Ondanks toename van de controles op de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies zien we nog steeds dat de onderaannemers en uitzendbureaus wekelijks negatief in het nieuws komen.

Signifique Auditing stelt ten doel de (hoofd)opdrachtgever, welke verantwoordelijk is voor de gehele keten, inzicht te geven in de risico’s die zij loopt. Dit teneinde het minimaliseren van de kans dat de (hoofd) opdrachtgever eventuele claims en boetes krijgt.