Auditing en screening

Het team van Signifique Auditing bestaat uit een samenwerking van ervaren fiscalisten, accountants en inspecteurs die hun sporen hebben verdiend.

Dit team onderscheidt zich door de ontwikkeling van een unieke auditing en screening methodiek.

We toetsen onder andere op de volgende aspecten:

– Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid
– Wet Aanpak Schijnconstructies
– Naleving Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet op het minimumloon en Wet Allocatie Arbeidsbemiddeling door Intermediairs
– Toepassing en naleving CAO-afspraken en pensioenregelingen
– Wet op de loonbelasting en Wet Financieringen Sociale Verzekeringen

Door een volledige audit uit te laten voeren verwerft u een maximaal inzicht in de risico’s die u loopt en kunt u passende maatregelen treffen om de benoemde risico’s maximaal te beperken. Hiermee is Signifique Auditing de enige in de markt die een totale inventarisatie aanbiedt.

Op maat
Signifique Auditing kan ook een audit of screening op maat voor uw organisatie ontwikkelen. U geeft uw specifieke wensen aan en wij zorgen ervoor dat er een op maat ontwikkelde audit of screening plaatsvindt. Neem contact op voor meer informatie.