Onze USP's
  • Flexibel & persoonlijk
  • Onafhankelijk & deskundig
  • Toetsing CAO’s & pensioenregelingen
  • Toetsing relevante wetgeving
  • Transparant & controleerbaar voor de opdrachtgever
  • Objectieve rapportage onderzoeksresultaten
  • Geheimhoudingsplicht en bescherming persoonsgegevens
  • Unieke screeningsmethodiek
  • Werkzaam in Nederland, België en Duitsland