Waarom Auditing?

De huidige certificeringen en keurmerken zijn niet toereikend gebleken om de inleners te vrijwaren voor eventuele claims vanuit de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies. We zien nog steeds dat de onderaannemers en uitzendbureaus wekelijks negatief in het nieuws komen. 

Signifique Auditing stelt ten doel de (hoofd)opdrachtgever, welke verantwoordelijk is voor de gehele keten, inzicht te geven in de risico’s die zij loopt. Dit teneinde het minimaliseren van de kans dat de (hoofd)opdrachtgever eventuele claims en boetes krijgt.