WKA & WAS

Een inlener loopt twee belangrijke risico’s indien zij werken met een uitzendbureau of onderaannemer. Namelijk Inlenersaansprakelijkheid en WAS aansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid

De inlener kan dit risico beperken door samen te werken met een NEN-gecertificeerde uitzendonderneming of onderaannemer en door gebruik te maken van haar g-rekening. Echter, hiermee is het risico op inlenersaansprakelijkheid niet volledig afgedekt. De betaalde bedragen op
de g-rekening leiden namelijk enkel tot een vrijwarende betaling, voor zover juiste aangifte en administratie is gevoerd voor de benoemde werknemers van het uitzendbureau of de onderaannemer. Bovendien heeft een verklaring van goed betalingsgedrag vanuit de Belastingdienst daarin ook geen betekenis aangezien dit document geen inzage biedt in de juistheid van de ingediende aangiften loonheffingen en omzetbelasting

WAS aansprakelijkheid

Gevallen die betrekking hebben de Wet aanpak schijnconstructies omvatten doorgaans frauduleuze handeling gepleegd door het uitzendbureau of de onderaannemer. De WAS aansprakelijkheid is een risico aansprakelijkheid en geen schuld aansprakelijkheid. Uitsluitend indien blijkt dat inlener er alles aan gedaan heeft, is hij niet aansprakelijk te stellen voor de WAS.

De NEN-certificering geeft uitsluitend een eerste indruk omtrent de naleving van de toepasselijke wetgeving, doch sluit bovenstaande risico’s zeker niet uit.