Signifique Auditing: Uw Partner in Maatwerk Audits en Screenings

Werkt uw organisatie samen met uitzendbureaus of onderaannemers? Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

De audits die Signifique Auditing ontwikkelt en  uitvoert zijn betekenisvol en van grote waarde voor uw organisatie. Signifique Auditing is dé onafhankelijke partij die zich onderscheidt door middel van een unieke auditing en screening methodiek die tot op heden niet eerder is toegepast. We zijn ondermeer gespecialiseerd in het uitvoeren van loon- en pensioencontroles,  controles op naleving van de toegepaste CAO’s en werkingssfeeronderzoeken. Hierdoor minimaliseren we uw inleenrisico’s en kunt u zich blijven focussen op uw core business!

Waarom auditing?

De huidige certificeringen en keurmerken van de reguliere controles zijn niet toereikend gebleken om de inleners te vrijwaren voor eventuele claims.

Auditing en screening

Door een volledige audit uit te laten voeren verwerft u een maximaal inzicht in de risico’s die u loopt en kunt u tijdig passende maatregelen treffen.

Screenings op maat

Screenings en audits op maat conform uw wens en behoefte.

Over Signifique Auditing

Signifique Auditing werkt exclusief in opdracht van inleners waarbij specifieke en op maat gemaakte screeningsmethodieken worden toegepast op uitleners.

De audits van Signifique Auditing zijn geboren uit de behoefte van hoofdaannemers om voor alle betrokken partijen duidelijkheid te verschaffen aangaande de werkzaamheden achter de schermen van personeelsdienstverleners.

Door de zeer sterk toegenomen vraag naar personeel is er momenteel een wildgroei aan startende uitzendbureaus en onderaannemers.

In de praktijk blijkt dat de huidige onderzoeken en controles te oppervlakkig zijn en hierdoor te kort schieten. Dit biedt personeelsdienstverleners ruimte om (on)bewust de wet te omzeilen.

Signifique Auditing is uw partner voor op maat gemaakte audits en screenings!

Onze voordelen

  • Flexibel & persoonlijk
  • Onafhankelijk & deskundig
  • Toetsing CAO’s & pensioenregelingen
  • Toetsing relevante wetgeving
  • Transparant & controleerbaar voor de opdrachtgever
  • Objectieve rapportage onderzoeksresultaten
  • Geheimhoudingsplicht en bescherming persoonsgegevens
  • Unieke screeningsmethodiek
  • Werkzaam in Nederland, België en Duitsland

Waarom auditing?

De huidige certificeringen en keurmerken zijn niet toereikend gebleken om de inleners te vrijwaren voor eventuele claims vanuit de Wet Ketenaansprakelijkheid en de Wet Aanpak Schijnconstructies. We zien nog steeds dat de onderaannemers en uitzendbureaus wekelijks negatief in het nieuws komen.

Signifique Auditing stelt ten doel de (hoofd)opdrachtgever, welke verantwoordelijk is voor de gehele keten, inzicht te geven in de risico’s die zij loopt. Dit teneinde het minimaliseren van de kans dat de (hoofd)opdrachtgever eventuele claims en boetes krijgt.

Auditing en screening

Het team van Signifique Auditing bestaat uit een samenwerking van ervaren fiscalisten, accountants en inspecteurs die hun sporen hebben verdiend.

Dit team onderscheidt zich door de ontwikkeling van een unieke auditing en screening methodiek.

We toetsen onder andere op de volgende aspecten:

– Wettelijke keten- en inlenersaansprakelijkheid
– Wet Aanpak Schijnconstructies
– Naleving Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet op het minimumloon en Wet Allocatie Arbeidsbemiddeling door Intermediairs
– Toepassing en naleving CAO-afspraken en pensioenregelingen
– Wet op de loonbelasting en Wet Financieringen Sociale Verzekeringen

Door een volledige audit uit te laten voeren verwerft u een maximaal inzicht in de risico’s die u loopt en kunt u passende maatregelen treffen om de benoemde risico’s maximaal te beperken. Hiermee is Signifique Auditing de enige in de markt die een totale inventarisatie aanbiedt.

Op maat
Signifique Auditing kan ook een audit of screening op maat voor uw organisatie ontwikkelen. U geeft uw specifieke wensen aan en wij zorgen ervoor dat er een op maat ontwikkelde audit of screening plaatsvindt. Neem contact op voor meer informatie.

WKA & WAS

Een inlener loopt twee belangrijke risico’s indien zij werken met een uitzendbureau of onderaannemer. Namelijk Inlenersaansprakelijkheid en WAS aansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid

De inlener kan dit risico beperken door samen te werken met een NEN-gecertificeerde uitzendonderneming of onderaannemer en door gebruik te maken van haar g-rekening. Echter, hiermee is het risico op inlenersaansprakelijkheid niet volledig afgedekt. De betaalde bedragen op
de g-rekening leiden namelijk enkel tot een vrijwarende betaling, voor zover juiste aangifte en administratie is gevoerd voor de benoemde werknemers van het uitzendbureau of de onderaannemer. Bovendien heeft een verklaring van goed betalingsgedrag vanuit de Belastingdienst daarin ook geen betekenis aangezien dit document geen inzage biedt in de juistheid van de ingediende aangiften loonheffingen en omzetbelasting.

WAS aansprakelijkheid

Gevallen die betrekking hebben de Wet aanpak schijnconstructies omvatten doorgaans frauduleuze handeling gepleegd door het uitzendbureau of de onderaannemer. De WAS aansprakelijkheid is een risico aansprakelijkheid en geen schuld aansprakelijkheid. Uitsluitend indien blijkt dat inlener er alles aan gedaan heeft, is hij niet aansprakelijk te stellen voor de WAS.

De NEN-certificering geeft uitsluitend een eerste indruk omtrent de naleving van de toepasselijke wetgeving, doch sluit bovenstaande risico’s zeker niet uit.

Screenings op maat

Op de voorgaande pagina’s heeft u kunnen lezen over onze audits en screenings. U heeft op deze pagina’s kunnen lezen dat onze audits en screenings verder gaan dan bijvoorbeeld een reguliere NEN4400 audit.

Wellicht heeft u geen behoefte aan zo’n uitgebreide audit en screening en ligt uw voorkeur bijvoorbeeld bij enkel het onderzoeken van hoe uw uitleners en onderaannemers de pensioenvoorzieningen voor hun personeel hebben geregeld. Of misschien bent u juist geïnteresseerd in wat het beleid omtrent de recent ingevoerde AVG is bij de personeelsdienstverleners waar u zaken mee doet.

In dit soort gevallen kunnen wij voor u screenings en audits op maat opstellen. Schroom niet om contact met ons op te nemen en uw speciale wensen met ons te delen zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

FAQ’s

Veel van uw opdrachtgevers willen zelf ook een controle uitvoeren op bijvoorbeeld de inlenersbeloning.

Signifique Auditing heeft een unieke screeningsmethodiek in tegenstelling tot de reguliere thans bestaande audits en controles.

Signifique Auditing werkt met inspecteurs die ervaring hebben in alle branches en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw opdrachtgever krijgt enkel de hoogstnodige informatie te zien. U krijgt hier van te voren inzicht in. Zie ook ons privacy beleid onder het kopje extra voor meer informatie.

Ja, dit is mogelijk, Vraag naar de voorwaarden via het contactformulier.

Ontdek vandaag nog hoe Signique Groep uw organisatie kan versterken.

Of u nu interesse heeft in onze auditing diensten, op zoek bent naar betrouwbare industriële componenten, of uw persoonlijke en professionele vaardigheden wilt ontwikkelen, wij staan klaar om u te ondersteunen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten of om een gesprek te plannen met een van onze experts. Samen bouwen we aan een succesvolle toekomst.